سامانه خدمات آنلاین مشترکین

 
نویسنده : مهدی شجاع زاده
تاریخ : دو شنبه 9 مهر 1397
تعداد بازدید : 209

 

قیمت آب مصارف خانگی در طبقات مختلف مصرف
قیمت نسبت به مازاد (مترمکعب/ریال)طبقات مصرف (مترمکعب)
 15185 ≥ o < X
 227210 ≥ X < X
 302515 ≥ X < X
 396220 ≥ X < X
 577825 ≥ X < X
 909130 ≥ X < X
 1239135 ≥ X < X
 1652540 ≥ X < X
 3580450 ≥ X < X
 71609 50 < X

 

 

قیمت آب مصارف غیر خانگی
 نوع کاربری مصارف تحت پوشش قیمت یک متر مکعب(ریال)
 صنعتیکلیه واحد های صنعتی و تولیدی دارای پروانه از مراجع ذی صلاح 6163
عمومی و دولتیمراکز دولتی غیر آموزشی، صداوسیما، مراکز نظامی و انتظامی، فضای سبز شهرها و مصارف اشتراکی شهرک ها و مجتمع های مسکونی، گرمابه ها و نانوایی ها 8320
آموزشی و اماکن مذهبیمهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، دانشگاهها، باشگاههای ورزشی، کتابخانه ها، موزه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و حوزه های علمیه، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بقاع متبرکه، گلزار شهدا و بیمارستان های آموزشی و مراکز درمانی بیماری های خاص 3082
آزاد و بناییمصارف ساخت و ساز(بنّایی) 71609
تجاریواحدهای تجاری، سایر مراکز خدمات غیردولتی 10670
 سایرفروش آب به آبفای روستایی و شیرهای آتش نشانی 1541

 

تعرفه آب آزاد و بنائی برای سال 1397، معادل سی و پنج هزار (35000) ریال و از سال 1398 معادل هفتاد و یک هزار و ششصد و نه (71609) ریال به ازای هر متر مکعب تعیین می گردد.

سایر شرایط عمومی

1- آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد،به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار(10000) ریال تعیین می گردد.

2- آبونمان فاضلاب،معادل آبونمان آب می باشد.

3- در ماههای گرم سال(خرداد،تیر،مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی , برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از بیست و پنج(25) مترمکعب در ماه، بیست(20)درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه می گردد.

 

 

نویسنده : حامد رضازاده
تاریخ : شنبه 12 دی 1394
تعداد بازدید : 603

خلاصه مطلب ....