سامانه خدمات آنلاین مشترکین

پرداخت آنلاین صورتحساب

پرداخت آنلاین صورتحساب: مشترکین می توانند از طریق کارت های بانکی عضو شتاب قبض آب بهای خود را از طریق سایت پرداخت نمایند.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش: پاسخ به استعلام، پرداخت قبض آب بها، تغییر کاربری انشعاب، تغییر مشخصات، تفکیک کنتور، تعویض کنتور، آزمایش کنتور،صورتحساب میان دوره، اعلام کارکرد کنتور و ...

خدمات فروش

خدمات فروش: انشعاب آب، انشعاب فاضلاب، آب تانکری

تعرفه ها

آب بهای خانگی، حق انشعاب، دفع فاضلاب، آب بهای غیر خانگی، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب

نرم افزار همراه آبفای استان

نرم افزار همراه آبفای استان آذربایجان غربی

 
 
   بخاطر سپردن