سامانه خدمات آنلاین مشترکین

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش: پاسخ به استعلام، پرداخت قبض آب بها، تغییر کاربری انشعاب، تغییر مشخصات، تفکیک کنتور، تعویض کنتور، آزمایش کنتور،صورتحساب میان دوره، اعلام کارکرد کنتور و ...

خدمات فروش

خدمات فروش: انشعاب آب، انشعاب فاضلاب، آب تانکری

کارکرد کنتور

از این بخش میتوانید بصورت مستقیم ارقام کنتور خود را ثبت کنید و بصورت اتوماتیک و آنی برای شما فیش صادر و پیامک خواهد شد.

نرم افزار همراه آبفای استان

نرم افزار همراه آبفای استان آذربایجان غربی

حذف قبوض کاغذی (ثبت شماره تلفن همراه)

به منظور دریافت خدمات الکترونیک نیاز به ثبت و تائید شماره تلفن همراه مشترک می باشد.


 
 
   بخاطر سپردن