سامانه خدمات آنلاین مشترکین

پرداخت آنلاین صورتحساب

پرداخت آنلاین صورتحساب: مشترکین می توانند از طریق کارت های بانکی عضو شتاب قبض آب بهای خود را از طریق سایت پرداخت نمایند.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش: پاسخ به استعلام، پرداخت قبض آب بها، تغییر کاربری انشعاب، تغییر مشخصات، تفکیک کنتور، تعویض کنتور، آزمایش کنتور،صورتحساب میان دوره، اعلام کارکرد کنتور و ...

خدمات فروش

خدمات فروش: انشعاب آب، انشعاب فاضلاب، آب تانکری

میز خدمت الکترونیک

میز خدمت الکترونیک

نرم افزار همراه آبفای استان

نرم افزار همراه آبفای استان آذربایجان غربی

 
 
   بخاطر سپردن