سامانه خدمات آنلاین مشترکین

پرداخت آنلاین صورتحساب

پرداخت آنلاین صورتحساب: مشترکین می توانند از طریق کارت های بانکی عضو شتاب قبض آب بهای خود را از طریق سایت پرداخت نمایند.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش: پاسخ به استعلام، پرداخت قبض آب بها، تغییر کاربری انشعاب، تغیر مشخصات، تفکیک کنتور، تعویض کنتور، آزمایش کنتور،صورت حساب میان دوره، اعلام کارکرد کنتور و ...

خدمات فروش

خدمات فروش: انشعاب آب، انشعاب فاضلاب، آب تانکری

تعرفه ها

آب بهای خانگی، حق انشعاب، دفع فاضلاب، آب بهای غیر خانگی، آبونمان آب، آبنومان فاضلاب

سامانه خدمات آنلاین مشترکین

مدیرعامل آبفای استان تهران در اردوی تیم‌ ملی کشتی حضور یافت پرورش: آب سرمایه ملی و کشتی ورزش ملی است مدیرعامل آبفای استان تهران در اردوی تیم‌ ملی کشتی حضور یافت پرورش: آب سرمایه ملی و کشتی ورزش ملی است

 
 
   بخاطر سپردن